#metalden ne olabiliyorsa, yedek parça makina kalıp imalatı

KURUMSAL

Çevre Politikamız

Gürtaş Metal, faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu amaçla;

  • Faaliyetlerimiz kapsamında çevre ile ilgili mümkün olan her alanda sürekli gelişimi,
  • Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  • Çevresel performansı sürekli olarak geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  • Mevzuattan ve idari düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklere uymayı

Taahhüt ediyoruz.